-->

Mengenal Daulah Khilafah Abbasiyah

Oleh: Najwa Tsaqeefa R. (Pelajar Cinta Islam)

Teman-teman tahukah kamu Islam Pernah berjaya selama 14 abad lamanya? Ada beberapa kekhalifahan dalam Islam salah satunya adalah Khilafah Abbasiyah yang beribukota di Baghdad.

Pada masa itu, di Baghdad terdapat perpustakaan paling lengkap di dunia, yang menampung sekitar 70 ribu buku. Yang terdiri dari buku-buku ilmu Biologi, Matematika, Kedokteran, Astronomi, dan masih banyak lagi.

Kekhalifahan Abbasiyah pertama, adalah kekhalifahan yang berkuasa pada tahun 750 Masehi sampai tahun 1258 Masehi, setelah serangan Hulaghu Khan ke Kota Baghdad. Pendirinya adalah Khalifah Abu Al Abbas As Safah yang menjadi Khalifah pertama Daulah Abbasiyah, yang berkuasa pada Tahun 750 Masehi di ibu kota Baghdad. Khalifah Abu Al Abbas As Safah adalah keturunan Abbas Bin Abdul Muthalib (Paman Nabi Saw ).

Kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abu Ja'far Al Mansur saudaranya. Abu Ja'far Al Mansur adalah seorang Yang baik budi pekertinya dan menjadi Khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 754 Masehi. Setelah ia wafat kemudian dilanjutkan oleh putranya Al Mahdi. Dia adalah seorang yang pemalu dan pemaaf, berkuasa pada Tahun 785 Masehi .

Setelah Khalifah Al Hadi wafat, Maka digantikan oleh seorang Khalifah yang sangat peduli terhadap rakyatnya, serta terhadap penerapan hukum-hukum Allah, dia adalah Khalifah Harun Ar-Rasyid yang sangat terkenal, ia berkuasa pada tahun 786 Masehi.

Pada tahun 1179, berkuasalah Khalifah An Nashir Liddinillah yang merupakan Khalifah terlama dalam sejarah yaitu 46 tahun berkuasa. Dialah yang menulis surat kepada Jenghis Khan dari Mongol.

Pada masa pemerintahan Khalifah Al Mus'tashim Billah tahun 837 Hijriah, ada seorang wanita muslimah yang dilecehkan oleh tentara Romawi, ia menjerit meminta tolong, Khalifah Al Mus'tashim Billah pun mendengar. Maka ia langsung mengirimkan pasukan yang sangat banyak untuk menyelamatkan muslimah itu dan menaklukkan kota Ammuria .

Sampai pada akhirnya tahun 1258 Hulaghu Khan (cucu jenghis Khan) dari Mongol menyerang dan menghancurkan kota Baghdad, serta membunuh Khalifah Al Mus'tashim Billah yang merupakan Khalifah terakhir Daulah Abbasiyah pertama, dan keluarganya yang selamat melarikan diri ke Mesir.

Penghancuran ini menjadikan kota Baghdad runtuh, perpustakaannya hancur hingga porak poranda dan buku-bukunya dihancurkan dan ditenggelamkan di sungai Tigris, sampai-sampai airnya menjadi hitam karena lunturnya tinta buku-buku tersebut.

Di Mesir ada Kesultanan Mamluk yang menolong keluarga Khalifah yang melarikan diri dan mengangkatnya menjadi Khalifah. Maka ini awal bangkitnya kekhilafan Abbasiyah yang kedua Yang berpusat di Mesir. Kemudian Khalifah memerangi Mongol pada perang Ain Jalut di Palestina yang dikomandani oleh Saifuddin Qutuz seorang pahlawan Islam terkenal.

Pada tahun 1517 Khalifah Al Mutawakkil Alallah lll menyerahkan Jabatan kekhalifahannya kepada Sultan Salim l dari kesultanan Turki Utsmani, dan berakhirlah kekuasaan Daulah Abbasiyah yang panjang, dengan Khalifah yang banyak digantikan oleh Kekhalifahan Utsmaniyah di Turki, maka berakhirlah kekuasaan kekhilafahan Abbasiyah selama 524 tahun tersebut.

Wallahu A'lam