-->

Sami'na Wa Atho'na ilallah

Oleh : Fina Umminya Harun

Saat wabah corona melanda
Semua seakan tak ada artinya
Bahkan negara pun menjadi tak berdaya
Kekuatan militer dan kekayaan suatu negeri pun tak ada artinya

Tubuh ini milik Allah
Saat wabah ini cepat menyebar dan menyerang siapa saja sebaiknya kita berdiam diri sesuai perintah sang Nabi saw

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya.” (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid)

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat.” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat.” (HR Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn ‘Abbas)

Dalil diatas adalah Perintah dari Allah melalui Nabi_Nya..
Dan sebagai muslim yang taat kita harus Sami'na Wa atho'na.. 
Sebagai muslim yang baik adalah yang pandai menjaga dirinya dan juga menjaga orang lain.. 
Sebab setiap diri akan dimintai pertanggung jawaban kelak dihadapan_Nya juga akan di hisab atas perbuatannya kepada orang lain.. 

Maka dari itu jadilah muslim yang baik dan taat hanya kepada Allah SWT dan Rasul_Nya..